SLDBUpdate

Skall läggas in under i:\seasal32 efter att årsversionen är installerad.

 

http://www.tisab.se/downloads/seasal/SLDbUpdate.zip

This entry was posted in SeaSal. Bookmark the permalink.