Author Archives: Benny

Skript 2020:001

Kostersättning 148 & fritt vivre 5895   Skript 2020:001

Posted in SeaSal | Comments Off on Skript 2020:001

Seasal 2020:01

Årsversion uttav Seasal för fartyg/kontor Seasal2020

Posted in SeaSal | Comments Off on Seasal 2020:01

AGI/FACKLISTOR 2019-09-11

Nedan fil skall laddas ner och zippas upp til i:\Seasal32\ Version efter uppdatering skall vara 2.4   http://www.tisab.se/downloads/seasal/agi2_0.zip

Posted in SeaSal | Comments Off on AGI/FACKLISTOR 2019-09-11

Kodskript 2019-03

Ombordtillägg 2172 Beklädnadstillägg  194 Uppassningstillägg 514   Skript 2019-03

Posted in SeaSal | Comments Off on Kodskript 2019-03

AGI – Seasal 2019:02

Detta är versionen med AGI Module och skall installeras på kontor, behövs ej installeras på fartyg.   Seasal 2019:02

Posted in SeaSal | Comments Off on AGI – Seasal 2019:02

SKRIPT 2019:002

Fackavgifter, kostförmån, fritt vivre   SKRIPT 002

Posted in SeaSal | Comments Off on SKRIPT 2019:002

SLDBUpdate

Skall läggas in under i:\seasal32 efter att årsversionen är installerad.   http://www.tisab.se/downloads/seasal/SLDbUpdate.zip

Posted in SeaSal | Comments Off on SLDBUpdate

Code Update 2019:1

Code Script 2019:01

Posted in SeaSal | Comments Off on Code Update 2019:1

2019:01

Nu finns Seasal 2019:01 att ladda ner, detta skall göras efter det att rederiansökan är gjord och innan ni påbörjar KU 2018. Ladda ner Seasal 2019  

Posted in SeaSal | Comments Off on 2019:01

Seasal 2018:03

http://www.tisab.se/downloads/seasal/SL201803.exe

Posted in SeaSal | Comments Off on Seasal 2018:03