Category Archives: SeaSal

Script 2020_03

Nytt skript att ladda ner och köra. Högerklicka och välj “spara mål som” och spara sedan ner det på en dator med Seasal. Dubbelklicka på skriptet och det ska installeras automatiskt. 003

Posted in SeaSal | Comments Off on Script 2020_03

SLDbUpdate Skattetabeller 2020

Ny version uttav skattetabeller, skall installeras på fartyg/kontor. Välj antingen Zip eller MDB fil. Om zip valts skall denna packas upp til i:\Seasal32 Om mdb valts skall denna sparas ner under i:\seasal32 Zip file Mdb fil         … Continue reading

Posted in SeaSal | Comments Off on SLDbUpdate Skattetabeller 2020

Skript 2020:001

Kostersättning 148 & fritt vivre 5895   Skript 2020:001

Posted in SeaSal | Comments Off on Skript 2020:001

Seasal 2020:01

Årsversion uttav Seasal för fartyg/kontor Seasal2020

Posted in SeaSal | Comments Off on Seasal 2020:01

AGI/FACKLISTOR 2019-09-11

Nedan fil skall laddas ner och zippas upp til i:\Seasal32\ Version efter uppdatering skall vara 2.4   http://www.tisab.se/downloads/seasal/agi2_0.zip

Posted in SeaSal | Comments Off on AGI/FACKLISTOR 2019-09-11

Kodskript 2019-03

Ombordtillägg 2172 Beklädnadstillägg  194 Uppassningstillägg 514   Skript 2019-03

Posted in SeaSal | Comments Off on Kodskript 2019-03

AGI – Seasal 2019:02

Detta är versionen med AGI Module och skall installeras på kontor, behövs ej installeras på fartyg.   Seasal 2019:02

Posted in SeaSal | Comments Off on AGI – Seasal 2019:02

SKRIPT 2019:002

Fackavgifter, kostförmån, fritt vivre   SKRIPT 002

Posted in SeaSal | Comments Off on SKRIPT 2019:002

SLDBUpdate

Skall läggas in under i:\seasal32 efter att årsversionen är installerad.   http://www.tisab.se/downloads/seasal/SLDbUpdate.zip

Posted in SeaSal | Comments Off on SLDBUpdate

Code Update 2019:1

Code Script 2019:01

Posted in SeaSal | Comments Off on Code Update 2019:1