Kodskript 2019-03

Ombordtillägg 2172

Beklädnadstillägg  194

Uppassningstillägg 514

 

Skript 2019-03

Posted in SeaSal | Comments Off on Kodskript 2019-03

AGI – Seasal 2019:02

Detta är versionen med AGI Module och skall installeras på kontor, behövs ej installeras på fartyg.

 

Seasal 2019:02

Posted in SeaSal | Comments Off on AGI – Seasal 2019:02

SKRIPT 2019:002

Fackavgifter, kostförmån, fritt vivre

 

SKRIPT 002

Posted in SeaSal | Comments Off on SKRIPT 2019:002

SLDBUpdate

Skall läggas in under i:\seasal32 efter att årsversionen är installerad.

 

http://www.tisab.se/downloads/seasal/SLDbUpdate.zip

Posted in SeaSal | Comments Off on SLDBUpdate

Code Update 2019:1

Code Script 2019:01

Posted in SeaSal | Comments Off on Code Update 2019:1

2019:01

Nu finns Seasal 2019:01 att ladda ner, detta skall göras efter det att rederiansökan är gjord och innan ni påbörjar KU 2018.

Ladda ner Seasal 2019

 

Posted in SeaSal | Comments Off on 2019:01

Seasal 2018:03

http://www.tisab.se/downloads/seasal/SL201803.exe

Posted in SeaSal | Comments Off on Seasal 2018:03

Seasal 2018:02 1952 rättelser

Finns att ladda ner här:

http://www.tisab.se/downloads/seasal/SL201802.exe

 

Innehåller rättelser ang dem födda 1952.

Posted in SeaSal | Comments Off on Seasal 2018:02 1952 rättelser

Skript 2018-04

http://www.tisab.se/downloads/seasal/CodeUpdate2018_004.sl2

Posted in SeaSal | Comments Off on Skript 2018-04

Script 2018_001

Detta skriptet skall köras efter installation.

http://www.tisab.se/downloads/seasal/CodeUpdate2018_001.sl2

Posted in SeaSal | Comments Off on Script 2018_001