GLPS – ATLANTA

GLPS är ett lastplaneringssystem för RORO-fartyg Vi har också kallat vårt system för ATLANTA.

GLPS är ett verktyg för att uppnå maximalt utnyttjande av ett transportsystem och innehåller alla relevanta komponenter som behövs i ett lastplaneringssystem. Den slutliga utformningen anpassas för att möta de specifika kraven för varje kund. De grundläggande komponenterna i systemet är:

  • Integration av bokning, resa och terminaler planering med last-och urladdning.
  • Kommunikationsutrustning för utbyte av information.
  • Grafiskt användargränssnitt för enkel användning.
  •  Trim, slagsida, stabilitet och stressberäkningar.

Anpassning

GLPS är uppbyggd i moduler för att möjliggöra flexibilitet och kundanpassning. Detta gör det möjligt att uppfylla de särskilda kraven för olika användare. På grund av den modulära uppbyggnaden kan  GLPS anpassas till olika typer av fartyg som:

RoRo-fartyg
B
iltransportfartyg
C
ontainerfartyg
Fartyg med lastning via luckor

Läs mer om ATLANTA:s funktionalitet

Kommentera