Partners

Våra partners

För att öka kundvärdet i våra tjänster och produkter arbetar vi med ett antal partners förena vår kunskap med deras. Dessa partnerskap bildar ett kunskapsnätverk som ger oss möjlighet att erbjuda kompletta IT-lösningar baserade på vår samlade expertområde.

Våra viktigaste partners är:

JsonData
JsonData tillhandahåller avancerade programmeringstjänster i moderna system.

TISAB samarbetar med JsonData vid behov av extra programmeringskapacitet.

MariTerm AB
MariTerm AB är ett Höganäsbaserat ingenjörsföretag.

TISAB samarbetar med Mariterm i frågor som berör  lastplaneringssystem.

MariTerm  erbjuder tjänster inom följande områden.
Fartygsdesign
Trim, stabilitet och stress beräkningar
Lastsäkring och lasthantering
Analyser av transportsystem och logistik
Transportrelaterade utbildning
Miljöpåverkan från transporter
Förstudier vid projekt som berör investeringar i infrastruktur
Utvecklingsarbete i godstransportprojekt

De viktigaste kunderna för MariTerm är, redare, hamnmyndigheter, stuveribolag, sjöfartsmyndigheter, klassificeringssällskap, industriföretag, åkerier, speditörer samt forsknings-och utvecklingsorganisationer.

Kommentera