PcShip

PcShip är ett planeringssystem för ro-ro fartyg.

Det kan användas för antingen  landbaserad eller fartygsbaserad planering.

Det kan integreras med bokningssystem och terminalsystem för utbyte av bokningsläge, instruktioner kring last, samt last- och lossningslistor.

Kommentera