PMS

Port Management System

PMS är ett hamn/terminal operationellt system (TOS) för att hantera enheter och gods i en hamn/terminal och de olika resurser som behövs för detta.

PMS består av flera moduler med olika funktionalitet, varav de viktigaste modulerna är:

  • Containerkontroll för hantering av information och status om varje container som passer genom en terminal.
  • Kontroll och administration av styckegods och bulkaster som passerar genom en terminal.
  • Maskinplanering med information om de olika lasthanteringsmaskiner som används i hamnen/terminalen och med teknisk information. Sådan information kan vara om reservdelar etc.
  • Resursplanering
    Resursplanering används för att hantera bemanning av stuverskift och planering av maskinresurser.
  • Personal
    Denna modul  hanterar information om stuveripersonalen, dess tillgänlighet och kompetens för att exemplevis hanter olika maskiner.

Anpassning

PMS är uppbyggd i moduler för att möjliggöra flexibilitet och ge goda förutsättningar för kundanpassning. Detta gör det möjligt att uppfylla de särskilda krav som olika kunder och användare har. Genom sin modulära uppbyggnaden kan PMS anpassas till olika typer av hamnar / terminaler.

Läs mer om PMS Funktionalitet

Kommentera