SeaSal

 SeaSal är vårt sjölöneprogram som används av ett 80-tal fartyg och kontor. Systemet är mer än bara ett lönesystem. Seasal hanterar förutom löner även mönstringar, certifikat, dokumenthantering för hamnanlöp etc. Programmet används dagligen för besättningslistor och all löpande redovisning ombord på fartyg.

Informationen replikeras kontinuerligt mellan kontor och fartyg. På kontoret läses informationen automatiskt in till SeaSals kontorsprogram och till personalprogram SLP vilket är starkt kopplat till Seasal.
SeaSal bokföringsmodul kan intregreras mot ett befintligt affärssystem som exempelvis Visma Business, Navision eller Shipnet.

SeaSal erbjuder bland annat följande funktionalitet:

 • Mönstringar, snabbmönstring (mönstra flera personer på en gång).
 • Stöd för inrapportering via fil till SMR (mönstringar till sjöfartsverket).
 • Inrapportering via fil till Alecta – förändringar från månad till månad.
 • Certifikatsmodul
 • Ta ut rapporter, bristlistor
 • Definiera krav för befattning
 • Automatiska kontroller och varningar på certifikat
 • Dokumenthantering
 • IMO-crewlist
 • US-crewlist
 • Anställningsdokument – befäl, manskap
 • Exportera utskrifter till Excel eller pdf.
 • Rapportmodul – besättningslistor, lönelistor…
 • Snabba skatteredovisningar
 • Rapportering av KU och FORA.
 • Rederistöd enligt nya nettomodellen
 • Arbetstidsjournal kopplad till redovisningen
 • Vilotidsvarningar
 • Integrerad mot Storsjö- och Europaavtal.
 • Skeppskassa som hanterar alla valutor
 • TAP-redovisning i USD och SEK
 • Löpande redovisning för kontorsbruk
 • Information mellan fartyg och kontor via e-mail
 • Personalsystem i land
 • Skiftningar mellan fartyg

Seasal stödjer alla de stora avtalen.


 

Kommentera