System

Alla våra system är utvecklade med den ständiga förändring av förhållandena inom den maritima verksamheten.
Med flexibla och anpassningsbara produkter kan kundernas olika behov tillfredsställas samtidigt som en föränderlig miljö kan hanteras.

TISAB tillhandahåller för närvarande följande system:

  •   Atlanta – Allmänt lastplaneringssystem
  •   PMS – Port Management System för små och medelstora hamnar / terminaler
  •   PcShip – lastplanering för containerfartyg
  •   SeaSal – Lönesystem och HR-system för användning ombord på fartyg och från kontor
  •   WinRep – Ett system för att beskriva olika verksamheter på ett fartyg för användning på rederiets huvudkontor för uppföljning och planering av verksamheten.

 

Kommentera