WinRep

WinRep är ett fartygspositioneringssystem för Windows.

Genom att använda systemet ombord på ett fartyg kan man rapportera information om väderförhållanden, ETA, bunker etc. till ett kontorsbaserat system.

All den rapporterade informationen hålls i en gemensam databas för alla fartyg så att det är möjligt att se hela flottans position grafiskt på en karta.

Baserat på informationen i databasen kan olika statusrapporter och analyser  produceras vilka gör planeringsprocessen lättare.

Läs mer om funktionaliteten i WinRep

Kommentera